Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

2024-1-PL01-KA122-SCH-000233570

TYTUŁ: Mission (im)possible 3 – uczymy się przez działanie.

CZAS TRWANIA: 21.12.2024 – 20.06.2026

DOFINANSOWANIE: 61632 EUR

CELE:

1. Chcemy zwiększyć motywację uczniów do nauki poprzez metody oparte na neurodydaktyce i doświadczanie, rozwijające kompetencje przyszłości: proinnowacyjne i transferowalne.

2. Chcemy wdrożyć nauczanie w podejściu STEAM z wykorzystaniem TIK, AI oraz elementów edukacji outdoorowej, również we współpracy międzynarodowej.

3. Chcemy opracować strategię pracy szkoły w edukacji opartej na relacjach i sukcesywnie ją wdrażać.

4. Chcemy rozwinąć umiejętności językowe kadry w celu zwiększenia jej aktywności międzynarodowej oraz efektywnej komunikacji z uczniami z zagranicy.

5. Chcemy zadbać o dobrostan psychiczny kadry, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i rutynie.


KOORDYNATOR: Aneta Tomasz-Majoch


 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40