Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Informacje maturalne

Aktualizacja: 2021-10-07 10:36:00

MATURA 2022

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku  szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2

 

 

Propozycje konsultacji dla maturzystów od 08.02.2021 r.

  

L.p.

Przedmiot

nauczyciel

Termin:  

 dzień, godz.

Sposób przepr. zajęć

z- zdalne

s- stacjonarne

1. 

Język polski P

- dla całej klasy

M. Podgórska

środa 9:55 - 10:35

z

2. 

Język polski R

D. Szymańska

do uzgodnienia

z

3. 

Język polski R

M. Podgórska

do uzgodnienia

s

4. 

Matematyka R

L. Dąbrowski

środa- 14:10-15:00

z

5. 

Chemia R

L. Tarachowicz

sobota - 8:00-11:00

s

6. 

Geografia R

A. Kurowska

czwartek 13:20 - 15:40

z

7. 

Matematyka P

A. Tomasz-Majoch

czwartek lub piątek –

 7:30 - 8:10

z/s

8. 

Język niemiecki R

A. Mrozik

wtorek -7:30 - 8:10

z/s

9. 

Język angielski R

M. Łakomska

piątek - 12:30 - 13:00

z

10. Język angielski R M. Zabrocka środa - 17:00 - 17 : 40 z

11. 

Fizyka R

K. Kadowski

piątek - 11:35 - 12:15

z/s

Zalecam pracę przy włączonych kamerkach!

 

Nowa deklaracja maturalna

Harmonogram Matury 

Informatory + Aneksy 2021

Arkusze 

 

O procedurach przeprowadzania egzaminów przeczytasz również na stronach OKE oraz CKE.

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe nr 131 STO w Człuchowie.

Kontakt

Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Godziny zajęć

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Godzina
7.30 - 8.10
8:15 - 8:55
9:00 - 9:40
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50