Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Mission (im)possible 2 – szkoła w zmianie

 

Projekt Erasmus+

KA 122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

TYTUŁ: Mission (im)possible 2 – szkoła w zmianie.

CZAS TRWANIA: 30.05.2023 - 29.11.2024

DOFINANSOWANIE: 43257 EUR

CELE:

1. Chcemy wdrożyć metody, narzędzia, rozwiązania, strategie, dostosowania integrujące edukacyjnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z pozostałą częścią klasy oraz wyrównujące ich szanse na sukces edukacyjny.

2. Chcemy poprawić efektywność pracy i współpracy w szkole, zadbać o dobrostan psychiczny kadry, przeciwdziałać wypaleniu i rutynie.

3. Chcemy poznać przyczyny i skutki problemów relacji międzyludzkich, kształtować samoświadomość emocjonalną, postawy i umiejętności w kierunku samorozwoju oraz dobrostanu emocjonalnego.

4. Chcemy poprawić jakość nauczania oraz uczenia się przez podniesienie kompetencji językowych i metodycznych kadry w zakresie nauczania projektem międzynarodowym w podejściu STEAM.

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40