Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Mission (im)possible - nauczanie projektem szansą na rozwój szkoły.

 

Projekt Erasmus+

KA 122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

 

TYTUŁ: Mission (im)possible - nauczanie projektem szansą na rozwój szkoły.

CZAS TRWANIA: 30.12.2021 - 30.06.2023

DOFINANSOWANIE: 57081 EUR

 

CELE GŁÓWNE:

1. Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły dzięki poszerzeniu kompetencji interkulturowych i wdrożeniu umiejętności skutecznego zarządzania projektami międzynarodowymi dla przyszłych działań w UE z kadrą i uczniami.

2. Poprawa jakości nauczania/uczenia się przez podniesienie kompetencji językowych i metodycznych kadry w zakresie nauczania CLILL /projektem PBL w celu wdrażania strategii umiędzynarodowienia placówki.

3. Podniesienie kompetencji zawodowych podczas obserwacji pracy nauczycieli praktyk edukacyjnych dot. nauczania projektem/języków z elementami CLILL oraz organizacji pracy szkoły.

4. Wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz wzrost wiedzy o zrównoważonych praktykach i UE podczas grupowej mobilności uczniów w synergii z wirtualną współpracą w eTwinning.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wyposażenie kadry w atrakcyjne / skuteczne metody nauczania opierające się na TIK oraz znajomości języków obcych, przynajmniej jednego – ang/niem, uwzględniające osiągnięcia neurodydaktyki.

2. Umiędzynarodowienie placówki poprzez wyjazdy zagranicę uczniów i kadry, aby zawierać nowe partnerstwa i zdobywać doświadczania w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

3. Poprawa jakości nauczania poprzez sukcesywne wdrażanie metody interdyscyplinarnego projektu zaangażowanego (model STEAM), również międzynarodowego (wirtualna współpraca eTwinning) oraz wiedzy i umiejętności zdobytych podczas mobilności.

4. Wzmocnienie edukacji językowej z wykorzystaniem CLILL (zintegrowane kształcenie językowe) i TIK.

5. Dokumentowanie pracy z wykorzystaniem platform i narzędzi cyfrowych, współpraca z ekspertami, dzielenie się dobrymi praktykami i uczenie się od siebie.

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40