Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

REKRUTACJA DO PROJEKTU
A. T.
2021-10-01 07:58:37Ponadnarodowa mobilność uczniów

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Wszystkich uczniów 8 klasy SP oraz 1 klasy LICEUM zapraszamy do udziału w projekcie  „Okaż kulturę – chroń naturę!” w ramach programu PO WER.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołą partnerską Osnovna šola in vrtec Apače w Słowenii.

Zakłada on udział 20 uczniów w 7-dniowym wyjeździe zagranicznym w marcu 2022 do Słowenii.

Podczas realizacji projektu zajmiemy się problemem obecności śmieci w naturze, a zwłaszcza wszechobecnego plastiku. Zachowania związane z wybuchem pandemii nasiliły problem zaśmiecania naszej planety. Śmieci przybywa. Nie wystarczy je uprzątnąć. Trzeba apelować o konieczność ich ograniczenia.

„Okaż kulturę – chroń naturę!” to nasz apel i wyraz troski o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

Podczas pobytu w słoweńskiej szkole wspólnie określimy swoje plany i pomysły zmiany świata na lepsze, przyjmiemy role tropicieli śmieci i edukatorów społeczności lokalnych. Będziemy działać w szkole: gry, wystawy, formy teatralne oraz w środowisku lokalnym: akcje społeczne, uświadamiające i flashmoby. Nasza misja środowiskowa znajdzie swój wydźwięk również poza granicami Słowenii w austriackim Bad Radkersburg.  

W ramach przygotowań do mobilności będziemy współpracować na platformie Twinspace https://twinspace.etwinning.net/134202/home w języku angielskim / niemieckim. Zajęcia przygotowawcze związane z tematyką projektu odbywać się będą w szkole wg wspólnie ustalonego harmonogramu i/lub online. Poszczególne etapy projektu będą realizowane za pomocą różnorodnych narzędzi TIK a podczas mobilności uczniowie będą brać czynny udział w warsztatach i międzynarodowych zespołach zadaniowych.

Zapraszamy uczniów chętnych do udziału w projekcie o przygotowanie autoprezentacji pt. DLACZEGO JA?  w dowolnej formie, np. plakat, prezentacja, kolaż, film, wiersz, opowiadanie, list i in. i jej dostarczenie do p. D. Szymańskiej lub przesłanie na adres power.spoleczniak@gmail.com do 15.10.2021.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami można wydrukować ze strony szkoły lub otrzymać od p. D. Szymańskiej.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są do 15 października 2021 roku.

 

 

 

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40