Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Nowy projekt w ramach PO WER

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 96739,00 zł na realizację projektu ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na temat „Okaż kulturę – chroń naturę!”.

Celem projektu jest przygotowanie i organizacja wyjazdu 20 uczniów i 3 nauczycieli do Osnovna šola in vrtec Apače, planowanego w marcu 2022.

Projekt będzie realizowany w synergii z programem eTwinning na platformie Twinspace.

Projekt  Okaż kulturę – chroń naturę!”.jest interdyscyplinarny – obejmuje cele kształcenia i treści nauczania zapisane w podstawie programowej następujących przedmiotów: biologia, etyka, plastyka, informatyka, języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych i wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

1. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Do udziału w projekcie zapraszamy  wszystkich 8 klasy SP i 1 klasy liceum.

Więcej informacji już wktótce na stronie szkoły.

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/

 

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40