Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Projekt w Społeczniaku
M. P.
2020-09-03 16:13:04Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 97529 zł na realizację projektu ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na temat „Zdrowo i odpowiedzialnie”.

Celem projektu jest przygotowanie i organizacja wyjazdu 18 uczniów i 4 nauczycieli do Lycée Blaise Pascal de Forbach we Francji, planowanego w grudniu 2020. Ze względu na pandemię termin wyjazdu może ulec zmianie.

Projekt „Zdrowo i odpowiedzialnie” jest interdyscyplinarny – obejmuje cele kształcenia i treści nauczania w liceum zapisane w podstawie przedmiotowej następujących przedmiotów: biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz języków obcych nowożytnych i wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy  wszystkich uczniów liceum.

Więcej informacji już wktótce na stronie szkoły.

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/

 

 

Pełna nazwa projektu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

Tytuł projektu: Zdrowo i odpowiedzialnie

 

Termin realizacji

01.09.2020 – 28.02.2021

Kto uczestniczy

Zespół Szkół Społecznych STO

Lycée Blaise Pascal de Forbach

 

Koordynator w szkole

Aneta Tomasz-Majoch

Cel projektu

- nawiązanie partnerstwa w języku obcym włączającego uczniów w postawy przedsiębiorcze rozwijające umiejętności uczenia się i przygotowujące do samodzielnego życia i pracy;

- przygotowanie młodych ludzi do zmieniającego się świata i związanych z tym szans i zagrożeń;

- promowanie uczenia się przez całe życie, rozwijanie twórczego zaangażowania, poczucia przynależności do grupy i współodpowiedzialności  za pracę i jej efekty

 

Wycena / dofinansowanie

(jeśli istnieje)

97529 zł

 


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
07.30 - 08.10
08:15 - 08:55
09:00 - 09:40
09:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40