Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Erasmus +
K. K.
2020-05-23 00:01:00Nowy projekt Społeczniaka wraz z instytucjami Turcji, Slowacji, Hiszpanii i Portugalii.

Powstrzymanie przedwczesnego kończenia nauki poprzez właściwe zrozumienie konieczności edukacji, włączenie społeczne, równouprawnienie dziewcząt. Edukacja jako narzędzie do zrozumienia właściwego miejsca w życiu.
Przygotowanie młodych ludzi do jak najefektywniejszego znalezienia się na rynku pracy w przyszłości z wykorzystaniem kompetencji kluczowych, włączenia społecznego, równości płci, technik komputerowych,  promowaniem równouprawnienia dziewcząt. Zachęcanie uczniów do uzyskiwania dyplomów ukończenia szkoły, które są kluczowym krokiem do dalszej edukacji i zdobywania zawodów w przyszłości.

Więcej na stronie: www.losto.net/esl


Strona główna| Aktualności| Sukcesy

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
7.30 - 8.10
8:15 - 8:55
9:00 - 9:40
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40