Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Profil biologiczno - chemiczny LO

Wybierając grupę biologiczno-chemiczną poszerzysz swoje wiadomości o ziemskiej bioróżnorodności, ekologii, genetyce, cytologii, procesach zachodzących na poziomie komórkowym, organizmalnym i ponadorganizmalnym.
Prześledzisz aktualny stan badań z różnych dyscyplin biologii, który pomoże Ci zrozumieć otaczający nas zmieniający się świat.
Rozwiniesz umiejętność praktycznego myślenia oraz projektowania doświadczeń.
Będziesz miał/miała możliwość uczestniczenia w praktycznych zajęciach z anatomii zwierząt.
Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy będziesz miał/miała szansę studiowania na wybranych kierunkach medycznych, weterynaryjnych i przyrodniczych.
Świat jak nigdy dotąd potrzebuje biologów i ludzi wykształconych. Zapraszamy zainteresowanych, ambitnych, chcących wiedzieć więcej na nasz profil.

Przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,

Na treści nauczania z chemii składają się zagadnienia związane z:

 • chemią nieorganiczną i organiczną,
 • analizą chemiczną jakościową,
 • analizą chemiczną ilościową np.: jodometria, manganometria, alkalimetria i inne,
 • elementy technologii chemicznej,
 • podstawy obliczeń chemicznych na poziomie akademickim,
 • fulereny, nanorurki, grafen i inne aktualności naukowe ze świata chemii.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • literaturę fachową,
 • sprzęt laboratoryjny,
 • bogatą i dostępną kolekcję odczynników chemicznych,
 • pozalekcyjne zajęcia dla uczestników olimpiady chemicznej lub innych konkursów chemicznych,
 • wycieczki edukacyjne na uczelnie wyższe naszego regionu.

Nasza pracownia wyposażona jest w sprzęt pozwalający uczniom na:

 • samodzielne analizy jakościowe kationów i anionów,
 • samodzielne wykonywanie eksperymentów uczniowskich,
 • zaprojektowanie i realizacja własnych pomysłów naukowych,
 • uczestnictwo w badaniach wybranych parametrów chemicznych środowiska naturalnego.

Gdzie studiują absolwenci naszej klasy biologiczno-chemicznej?

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku,
 • Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Łodzi.
 • Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Informacje

KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

Kontakt

Kom. dyrektor: 886 604 859
Kom. sekretariat: 886 604 817
Tel./fax: 59 834 11 74
Księgowość: 539 909 152
Email: sekretariat@losto.net
www: www.losto.net

Jana III Sobieskiego 7A,
77-300 Człuchów,
woj. pomorskie

Znajdź nas:

Lekcja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Godzina
7.30 - 8.10
8:15 - 8:55
9:00 - 9:40
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:30 - 13:10
13:20 - 14:00
14:10 - 14:50
15.00 - 15.40