Założenia projektu

Dwustronny projekt językowo-sportowy pt. "Co-dziennik niezwyczajny"  "James
Boland ja liekehtivä lumikenkä" bazuje na pomyśle, że życie, wspólna aktywność
sportowa oraz wzajemna praca są najlepszym i naturalnym sposobem
porozumiewania się i uczenia się języków obcych. Projekt przeprowadzony będzie na
terenach podobnych krajobrazowo, ale umożliwiających uprawianie innych sportów
dostosowanych do sezonów klimatycznych. Zakłada wzajemne poznanie się
młodych ludzi pochodzących z krajów, w których istnieją dwa różne języki, dwie inne
kultury, gdzie zanikają europejskie granice, ale młodzi ludzie mają te same marzenia,
oczekiwania wobec przyszłości i chęć wspólnej nauki i pracy poprzez zabawę i
doświadczenia zdobyte w obcowaniu ze środowiskiem naturalnym małych terytorialnie
reginów Polski i Finlandii.

Realizując nasz projekt chcemy zająć się codzienną rzeczywistością w
niezwyczajny sposób. Zamierzamy bez uprzedzeń zanurzyć się w „językowej kąpieli” w
obcym środowisku, jednak otoczeni bliskimi elementami, jak woda i las. Uczniowie
z Polski (ZSS STO) i Finlandii (Mäntsälän lukio) poznają podstawy języków
polskiego i fińskiego poprzez uczestniczenie w autentycznych sytuacjach dnia
codziennego podczas wymian szkolnych, poprzez udział w zajęciach sportowych oraz
pracę w tandemie przy redagowaniu elektronicznej gazety, jaką jest „E-Journal” w
czasie trwania całego projektu.

Przez aktywny udział w projektach e-mailowym i internetowym uczniowie
pogłębią dodatkowo swoje umiejętności z języka niemieckiego i angielskiego oraz
wykorzystają nowoczesne technologie informacyjne do komunikacji, zapisu, prezentacji
informacji oraz produkcji mltimedialnych materiałów edukacyjnych. Poprzez
aktywny udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych ( w Polsce- sporty letnie, wodne
oraz kultura żeglarska; w Finlandii – sporty zimowe i tradycja sauny)
uczniowie w naturalny sposób poznają obyczajowość kraju goszczącego oraz typowe
słownictwo, zwroty dotyczące danej dyscypliny sportowej.

Chcemy, aby projekt pomógł młodym ludziom w zdobyciu podstawowych
umiejętności uczenia się języków obcych, nieznanych wcześniej ze szkoły, rzadziej
używanych w Unii Europejskiej, jednak potencjalnie przydatnych w dorosłym życiu.
Celem projektu jest również zaszczepienie w uczniach motywacji ku uczeniu się przez
cale życie pomagającej w aktywnym uczestnictwie w obywatelstwie europejskim.